Het blijft voor bedrijven altijd wel  een ware strijd  die er geleverd dient te worden om her hoofd boven water te houden. Met alle relevante verzekeringen echter afgesloten, zal het gelukkig niet  zover  komen,  dat er in het geval van een schade, alles zelf bekostigd zal moeten worden. Vaak wordt er gelijk gedacht aan een brandverzekering of eentje bestemd voor de inventaris, maar dient de factor mens daarbij nooit onderschat te worden. Dat levert nog altijd een aansprakelijkheid op en kunnen daar juist de kosten drastisch oplopen.

Een foutje is immers zo gemaakt

Waar er gewerkt wordt, zullen er altijd fouten worden gemaakt en is het dan wel de vraag hoeveel schade eruit zal voortvloeien. Dat wordt nog belangrijker wanneer de schade is veroorzaakt aan derden.  In zulke gevallen worden er altijd naar een compensatie gevraagd en kan het bedrag sterk oplopen wanneer de schade aan de grote kant is. Indien er nooit een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, zullen alle kosten betaald moeten worden uit de bedrijfsmiddelen. Dat gebeurt in de meeste gevallen ook nog gelijk te gebeuren en is het dan maar de vraag of het bedrijf wel op dat moment over voldoende liquide midellen beschikt. Bij een bedrag van een paar honderd euro zal het misschien wel lukken, maar ligt het helemaal anders wanneer er over een paar duizenden of zelfs tienduizenden wordt gesproken. Dat zijn de bedragen waar het men over heeft wanneer er door toedoen van het bedrijf, letsel is toegebracht aan derden. Het wordt allemaal nog ingewikkelder wanneer je achteraf geconfronteerd wordt met deze “claim”. Dat kan gebeuren wanneer na een langdurig onderzoek komt vast te staan, dat het bedrijf de feitelijke veroorzaker is geweest en de schade dus alsnog vergoed moet worden.

Indien het bedrijf ten tijde van het ongeluk echter al een aansprakelijkheidsverzekering had lopen, zal het de verzekeringsmaatschappij zijn die voor alle kosten zal opdraaien.

Meer informatie op www.bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.nl